Volwassenen

Werkwijze en behandeling

Na aanmelding volgt een eerste afspraak waarin kennismaking, uw vraag voor behandeling en het bespreken van de behandelmogelijkheden binnen Praktijk de Laurier centraal staan. In overleg wordt gekeken welke vorm van behandeling het beste aansluit bij uw vraag. Uitgangspunt hierbij is dat de hulp zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen en verwachtingen. Indien nodig kan verwezen worden naar andere vormen van hulpverlening of collega’s.

Individuele psychologische hulp:

De individuele psychologische hulp kan worden ingezet bij klachten op het gebied van onder andere angst, somberheid, gevoelens van schaamte en schuld. Tevens kan psychologische hulp een effectieve ondersteuning zijn bij het verminderen van stressklachten, problemen in de relaties met anderen, (onverwerkte) rouw/verlies, eetproblemen en het persoonlijk functioneren, zoals vragen over identiteit en persoonlijkheid.

Coaching:

Bij het aangaan van een coachingstraject staan niet zo zeer klachten of problemen op de voorgrond, maar eerder vragen ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling en groei. Reflectie op het eigen functioneren kan zinvol zijn, zodat wensen, verlangens, conflicten en doelen besproken kunnen worden.

Relatie- en gezinstherapie:

Relaties met anderen zijn belangrijke pijlers in het leven van mensen. Mensen voelen zich vaak gehoord, gezien en geborgen binnen de relatie met anderen, of zouden dit graag wensen. Wanneer binnen deze relaties problemen ontstaan kan relatie- of gezinstherapie helpen.